September 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 1, 2019 September 2, 2019

9:15 am: Leisure Skate

9:15 am: Leisure Skate

2:45 pm: Stick & Puck

2:45 pm: Stick & Puck
September 3, 2019

12:00 pm: Adult Shinny

12:00 pm: Adult Shinny

2:30 pm: Leisure Skate

2:30 pm: Leisure Skate
September 4, 2019

12:00 pm: Adult Shinny

12:00 pm: Adult Shinny
September 5, 2019

2:30 pm: Stick & Puck

2:30 pm: Stick & Puck
September 6, 2019

2:30 pm: Leisure Skate

2:30 pm: Leisure Skate

2:30 pm: Leisure Skate

2:30 pm: Leisure Skate
September 7, 2019

3:15 pm: Stick & Puck

3:15 pm: Stick & Puck
September 8, 2019 September 9, 2019

9:15 am: Leisure Skate

9:15 am: Leisure Skate

2:30 pm: Stick & Puck

2:30 pm: Stick & Puck
September 10, 2019

12:00 pm: Adult Shinny

12:00 pm: Adult Shinny

1:00 pm: Pickle Ball

1:00 pm: Pickle Ball

2:30 pm: Leisure Skate

2:30 pm: Leisure Skate
September 11, 2019

12:00 pm: Adult Shinny

12:00 pm: Adult Shinny
September 12, 2019

1:00 pm: Pickle Ball

1:00 pm: Pickle Ball

2:30 pm: Stick & Puck

2:30 pm: Stick & Puck
September 13, 2019

2:30 pm: Leisure Skate

2:30 pm: Leisure Skate
September 14, 2019

3:15 pm: Stick & Puck

3:15 pm: Stick & Puck
September 15, 2019 September 16, 2019

9:15 am: Leisure Skate

9:15 am: Leisure Skate

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time

2:30 pm: Stick & Puck

2:30 pm: Stick & Puck
September 17, 2019

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time

12:00 pm: Adult Shinny

12:00 pm: Adult Shinny

1:00 pm: Pickle Ball

1:00 pm: Pickle Ball

2:30 pm: Leisure Skate

2:30 pm: Leisure Skate
September 18, 2019

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time

12:00 pm: Adult Shinny

12:00 pm: Adult Shinny
September 19, 2019

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time

1:00 pm: Pickle Ball

1:00 pm: Pickle Ball

2:30 pm: Stick & Puck

2:30 pm: Stick & Puck
September 20, 2019

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time

2:30 pm: Drop-In Gym

2:30 pm: Drop-In Gym

2:30 pm: Leisure Skate

2:30 pm: Leisure Skate
September 21, 2019

3:15 pm: Stick & Puck

3:15 pm: Stick & Puck
September 22, 2019

3:00 pm: Drop-In Gym

3:00 pm: Drop-In Gym
September 23, 2019

9:15 am: Leisure Skate

9:15 am: Leisure Skate

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time

2:30 pm: Stick & Puck

2:30 pm: Stick & Puck
September 24, 2019

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time

12:00 pm: Adult Shinny

12:00 pm: Adult Shinny

1:00 pm: Pickle Ball

1:00 pm: Pickle Ball

2:30 pm: Leisure Skate

2:30 pm: Leisure Skate
September 25, 2019

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time

12:00 pm: Adult Shinny

12:00 pm: Adult Shinny
September 26, 2019

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time

1:00 pm: Pickle Ball

1:00 pm: Pickle Ball

2:30 pm: Stick & Puck

2:30 pm: Stick & Puck
September 27, 2019

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time

2:30 pm: Drop-In Gym

2:30 pm: Drop-In Gym

2:30 pm: Leisure Skate

2:30 pm: Leisure Skate
September 28, 2019

3:15 pm: Stick & Puck

3:15 pm: Stick & Puck
September 29, 2019

3:00 pm: Drop-In Gym

3:00 pm: Drop-In Gym
September 30, 2019

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time
October 1, 2019

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time
October 2, 2019

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time
October 3, 2019

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time
October 4, 2019

9:30 am: Tumble Time

9:30 am: Tumble Time
October 5, 2019